جستجو:  

  
 شرکت آریو آزما نماینده رسمی کمپانی Harvard Bioscience آمریکا

Harvard Apparatus ,Panlab,CMA
Colbourn Instruments,Hugo-Sachs
 
 
     
 
تجهيزات آزمايشگاه فيزيولوژي
چاپ

  
A.Precision Syringe &Peristaltic Pumps
 
Syringe Pump , Peristaltic Pumps , Blood Pumps , Syringes&Tubing
 
 

B.Delivery & Sampling Products
 
 

C.Animal Handling & Containment
 
 

D.Surgical Equipment 
 
 
 F.Respiration 
 

 
 G.Behavioral Research
 H.Electrophysiology 


I.Physiology
 J.Cardiovascular
 
 


K.Isolated Organ & Tissue System
 
 


L.Neuroscience

Stimulation &Recording , Rodent Brain Matrices , Rodent Heart Matrics ,

Rodent Spinal Cord Matrics , Surgical Drills , Microdialysis Equipment
 M.Cell Biology
 

N.Stereotaxic Instruments